Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 http://3.bp.blogspot.com/_eFe1nyzqg8E/Su1hBZfehWI/AAAAAAAAAM4/896MV9iZB0s/s400/gyertya-anim.gif

Régi magyar áldás

 

Áldott legyen a szív, mely hordozott,

És áldott legyen a kéz, mely felnevelt

Legyen áldott eddigi utad,

És áldott legyen egész életed. 

Legyen áldott Benned a Fény,

Hogy másoknak is fénye lehess.

Legyen áldott a Nap sugara,

És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás

A szeretetedre szomjasoknak,

És legyen áldott támasz karod

A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,

Minden hozzád fordulónak

Legyen áldást hozó kezed

Azoknak, kik érte nyúlnak.


Áldott legyen a mosolyod,

Légy vigasz a szenvedőknek.

Légy te áldott találkozás

Minden téged keresőnek.

 

 

 

 
 

Legyen áldott immár

Minden hibád, bűnöd, vétked.

Hiszen aki megbocsátja,

Végtelenül szeret téged. 

Őrizzen hát ez az áldás

fájdalomban, szenvedésben.

Örömödben, bánatodban,

bűnök közti kísértésben.


Őrizze meg tisztaságod,

Őrizze meg kedvességed.

Őrizzen meg Önmagadnak,

és a Téged szeretőknek.

 

 

 Tűz
és víz - 4

 

                                         A székely nép imája

 

Szálljon hozzád, Urunk hálaadó ima,                                                                       

Ki rátekintettél szegény rab hazánkra.                                                      

Kit három.négy felé szerteszakítottak,

Sebei idáig be nem gyógyulhattak.

                                               Hosszú két évtized szennyes fertőjében               

                                               Szenvedünk védtelen, Szörnyű szenvedésben.

                                               Tudjuk, hogy sok bűnt követtünk el Ellened,

                                               Sokszor megbántottuk Te szent Felségedet.

 

Büntető ostorod ezért bocsátád ránk,

Zsarnok kézbe adtad büntetésül hazánk.

Bűneit, hibáit,hogy levezekelje,Kép

S Te nagy hatalmadat, hogy így megismerje.

 

                                                                                    Jesus Christ returns.   

De oh, Királyok királya, népek Ura,

Nemzetek őrzője, s kegyes megtartója,

Szánjad meg végre e szép Magyarországot,

S vegyél pártfogásod alá mindnyájunkat.

                                                          Elismerjük, tudjuk végtelen hatalmad,

                                                          Azt is tudjuk, végtelen a Te irgalmad,

                                                          Hogy akik szenvedtek, Te megvigasztalod,

                                                          Rabnak szabadságát te visszaadhatod.


Tudod jól, oh Atyánk,irgalmas Istenünk,

Hogy mit éltünk át és és hogy mennyit szenvedtünk,

Titkon keseregtünk, Hozzád esedeztünk,

Szabadulásunkért, melyet most megnyertünk.

                                                             Felszabadítottál zsarnok járom alól,

                                                             Megszabadítád népünk tenger bánattól,

                                                             Békességet adtál, szívünk megtisztítád,

                                                              Visszaadtad székely népünk bizodalmát.

Legyen áldott érte ezerszer szent neved,

Hogy elküldted hozzánk magyar testvérinket.

Oh add, hogy országunk soha meg ne törjék,

S a Te kegyelmedért Neved dicsértessék.

   Tűz és
víz - 5

 

Égi Atyám,

Add meg nekünk, hogy mindenkor felismerjük,

Hogy Te és mi egyek vagyunk,

Hogy általad lettünk, és hozzád térünk vissza!

Add meg nekünk, hogy az Örökkévalóság angyala legyen velünk, hogy az Örök Élet végtelen óceánjához eljuthassunk.

Add, hogy a Bölcsesség angyala irányítsa gondolatainkat,

Hogy akaratodat megértsük, és mindenkor téged kövessünk!

Add, hogy a Szeretet angyala tisztítsa meg érzéseinket,

És vezérelje minden tettünket.

Add, hogy az Erő angyala legyen velünk,

Hogy választott utunkról le ne térjünk.

Add, hogy a Kreativitás angyala ajándékozzon meg alkotóerővel,

Hogy kedvünk leljük minden tettünkben.

És add, hogy a Harmónia angyala legyen velünk mindig mindenben!

Föld Anyám,

Add meg nekünk, hogy mindenkor felismerjük,

Hogy Te és mi egyek vagyunk,

Hogy általad lettünk, és hozzád térünk vissza!

Add, hogy az Élet angyala járja át a testünket,

Hogy az élet törvényét felismerhessük általa.

Add, hogy az Öröm angyala járjon át bennünket,

Hogy életünket derű és szépség töltse be.

Add, hogy a Föld angyala ajándékozza nekünk az élet táplálékát,

Hogy egészséget és boldogságot nyerjünk általa.

Add, hogy a Víz angyala ajándékozza nekünk az élet vizét,

Hogy általa testünk megtisztulhasson.

Add, hogy a Nap angyala adja nekünk az élet tüzét,

És világítsa meg utunk mindenkor.

Add, hogy a Levegő angyala adja nekünk az élet leheletét,

Hogy általa felismerjük a Szent Törvényt!

Ó, Örökélet angyala,

Adj lelkünknek örök életet!

 

http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2008/10/jesus-animated-gif-image-0107.gif

IMA, MINDÖRÖKKÉ


Lelkembe látó én Istenem,
Bocsásd meg minden bűnöm nekem. Változtasd lekem hófehérre,
Hogy ne legyen rajta az éltem vétke.

A Földön élőknek békét kérek!
A hajléktalanoknak menedéket!
És add meg Uram, hogy minden gazdag
Örüljön annak, hogyha adhat!
Legyen az ember százszor áldott,
Ha lelke mélyén már jóra váltott!
Járja át szívét a szeretet fénye,
Ez legyen lénye szent igénye!

Gazdagabb legyek, ha mindezt látom:
Legyen a jószándék az én világom.
Ha lehetne kérném, Uram az Égben!
Tisztuljon lelkem a földi létben.
Nem nagy vagyont, de kincset kérek,
Amitől gyógyul a sebzett lélek!
Jöjjön el végre a világ-béke!

Kéréseimnek se' vége, se' hossza,
Szívemmel hiszem, a jövő meghozza!
Istenem add, hogy csodaképpen,
Így ragyogjon el a jövő létben!
Tedd nemessé az emberi lelket!
Legyen ez Istenem a jövő kezdet!
Az ember szívébe türelmet kérek,
Hogy helye legyen az égi fénynek!

Ha mindezt megadod Jóságos Isten!
Megváltozhat a Földön, majd minden!
Oldozd fel Atyám az Éva-vétket!
És akkor a jóság csak hitet éltet!
Így lesz az élet, mit nekünk adtál,
Egy szorgos, gazdag mézes kaptár!
Az emberiség a földi térben,
Pontos lesz majd, mint csillag az égen.

Ámen

 

arany
sorelválasztók

 

Nagypéntek

http://peterpal.lapunk.hu/tarhely/peterpal/kepek/jezus_2.jpg

 

  

Biblia – Jn 19, 17–27 – A keresztre feszítés

 

Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen. Pilátus feliratot is készíttetett, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat: „A názáreti Jézus, a zsidók királya!” A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz, héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok azért kérték Pilátust: „Ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy azt mondta magáról: a zsidók királya vagyok.” De Pilátus azt felelte: „Amit írtam, azt megírtam!”

 

Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. Ezért megegyeztek egymás közt: „Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen.” Így teljesedett be az Írás: Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek.

 

Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

Jézus kereszthalálának emléknapja a nagypéntek.

A legtöbb templomban ilyenkor passiójátékot, az iskolákban pedig misztériumjátékokat rendeztek. Ezeket a falvak összesereglett népe is megtekinthette. Az 1700-as évek elején Magyarországon nagypénteki töviskoszorús, önostorozó, kereszthordozó körmeneteket is tartottak, de az egyházi hatóságok ezeket a század közepére betiltották.

 

A böjt

Tavaszi ünnepeink közül, a húsvét a legjelentősebb. Mint minden nagy ünnepet, ezt is böjt előzi meg. Ez nem csak a keresztényeknél, hanem például a zsidóknál, és a mohemedánoknál is így van.

Európa-szerte ősi tavaszváró ünnep a farsang. Ideje a január 2- 8. közé eső vasárnaptól /vízkereszt/, húshagyó keddig tart, majd másnap, hamvazószerdával kezdődik a húsvétot megelőző nagyböjt. A keresztény egyház, az első századoktól kezdve előírta hívei számára hosszabb időszakokra, illetve bizonyos napokra az étkezésel kapcsolatos megszorításokat. A böjt napi háromszori étkezést írt elő egyszeri jóllakással, tartózkodást a hústól, a zsíros ételektől. Nagyböjt idején hamvazószerdára, nagypéntekre, és a pénteki napokra vonatkozott a hústilalom. A nagypénteki böjtöt a protestánsok is követik. Ezen a napon csak egyszer esznek, este. Nem tiltották el őket a húsevéstől, de sokfelé átvették ezt a szokást a katolikusoktól. A nagypénteki böjt korábban átterjedt az előtte való napra is. Innen származik a zöldcsütörtök népies neve. /Jellegzetes étrendi összeállítása a spenót, rántott zsemlével.

Böjtben jellegzetes ételeket ettek, például ciberelevest. Alapanyaga lehetett korpa, vagy aszalt gyümölcs.A korpán erjesztett, leszűrt savanyú lébe kukoricát, kölest, vagy hajdinakását főztek. Ezt liszttel és tejföllel behabarták. Ezen kívül rendszerint halat, növényi ételeket, kenyeret ettek.


 forrás: Sulinet

arany sorelválasztók

 

 

 

A mappában található képek előnézete Tájképek